Почитувани,

Поради надоградба на web страната на ginekomedika.com.mk,

Ве известуваме дека Вашите прегледи можете да ги закажувате директно на тел. 02 3111 392, 02 322 0800 и 078 247 044.

Со почит, Гинекомедика.

https://www.facebook.com/ginekomedikaivfcenter

Page under construction!

Visit our Facebook page:

https://www.facebook.com/ginekomedikaivfcenter