Менструален календар

Важноста на менструалниот календар е во тоа да имате  евиденција за Вашиот менструален циклус. Преку забележување и евидентирање на деновите кога имате менструација ќе имате полесен увид во целиот циклус,  плодни денови и слично.

Алатка која е од големо значење при планирање на семејство.Оставете коментар