За нас

П.З.У ”Гинекомедика” како прва приватна гинеколошко-акушерска здравствена установа успешно се грижи и прогресивно напредува во згрижувањето на здравјето на жената во Р. Македонија од 1993 година.

Веќе 21 години ви нуди хуман пристап, оригиналност, ефективност, ги промовира најдобрите решенија и е лидер во воведувањето на нови техники, технологии и методи на гинеколшко-акушерската здравствена заштита на женската популација во Македонија.

Не двоумете се каде да го направите вашиот чекор кон подобро здравје затоа што ние сме пример дека искуството ги прави разликите и најдобро го докажуваме тоа!!!

Персонал:

Д-р Дејан Божиновски, специјалист гинеколог – акушер
Д-р Силвана Божиновска, специјалист гинеколог – акушер

Кратка историја:

1993 Прва приватна гинеколошко-акушерска установа во Македонија
1997 Прв 3-D ултразвучен апарат на балканот.
1998 Прв на балканот и се уште единствен ласер Yag-nd на територијата на Р.Македонија за превенција на карцином на грло на матка (PVU)
2000 Втора ординација во Скопје со истата техничка опременост, технологија и методологија на работа како и во матичната ординација во Битола
2003 Почеток на IVF програмата во соработка со”Iakentro Advanced Medical Centre”, Солун-Грција
2007 Воведување на прв ултра-краток протокол за лекување на кондиломи (брадавици) на генитални органи кај женската и за прв пат кај машката популација со Yag-nd ласер
2009 Оплодена со IVF, водена и породена највозрасната пациентка  во Македонија (48 години, 2M + 1F)
2009 Прв 4D HD  ултразвучен апарат во Македонија
2013 Нов ултра пулсен диоден ласер
2015 Златен медал на саем за иновации, Макинова 2015