Контакт

Скопје

ул. 50-та Дивизија бр.5

Мобилен: 078 24 70 44

Е-маил:
contact@ginekomedika.com.mk

Битола

ул. Широк Сокак бр.154

Телефон: 047 22 12 42
Мобилен: 078 24 70 46

Е-маил:
officebt@ginekomedika.com.mk

Мапа Скопје

Мапа Битола

Контакт