Услуги

ГИНЕКОЛОШКИ УСЛУГИ

 1. Комплетен преглед:
 2. Ласерско лекување, еднократно, безболно
 3. Утврдување бременост 5 дена по изостанок на редовен менструален циклус
 4. Водење на бременост
 5. Пренатална дијагностика
 6. Генетско советувалиште
 7. Генетски сонограм
 8. Скрининг за Down syndrom
 9. Преглед на дојка
 10. Биопсија
 11. Хименопластика
 12. Бесплатни стручни консултации
 13. HPV типизација
 14. Земање брисеви за микробиолошки испитувања
 15. Инсеминација

УСЛУГИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ВЕШТАЧКО ОПЛОДУВАЊЕ (ИВФ):

 1. Ин витро фертилизација (IVF – ICSI)
 2. Интаутерина инсеминација
 3. УЗ фоликулометрија
 4. Аспирација на цисти
 5. Замрзнување на сперма
 6. Чување на замрзната сперма
 7. IMSI
 8. ТЕСЕ – сепарација на сперма
 9. Чување на ТЕСЕ материјал
 10. Спермограм