Sonogram gjenetik

Sonogram gjenetik është duke shqyrtuar që i bën gratë shtatzëna në mes 18 dhe 23 javë të shtatzënisë. Seen fruta dhe zbulojnë ndonjë anomalitë. Ne kemi ekzaminuar 16 shënuesit jehonë për zbulimin e hershëm të defekteve të fetusit dhe ka një vlerë të lartë parashikuese. Nuk duhet të ketë devijim nga normale në asnjë shënues, dhe në qoftë se ndodh grua shtatzënë është dërguar për procedurat diagnostikuese.