Ekzaminimi i materialit të farës - Spermogrami

Ne po dëshmojmë se mënyra moderne e jetës (ajri i ndotur, stresi, ushqimi që hamë, alkooli ...) çon në shumë sëmundje dhe çrregullime në trupin tonë.

Dëshmi se të gjith këto faktorë ndikojnë edhe në kulatitetin e spermës është fakti se steriliteti mashkullorë krahasuar sot dhe dikur proentualisht rritet, gati është barazuar me sterilitetin femrorë.