Llogaritësi i ovulacionit

Ju lutemi zgjidhni ditën e parë të ciklit të menstruacioneve të fundit:

/ /

Numri i zakonshëm i ditëve në ciklin tuaj: