Kolposkopi

Kolposkopia është metodë dijagnostikuese për mbikqyrje të qafës së mitrës dhe vaginës, dmth për ndjekje të ndryshimeve të qafës së mitrës. Bëhet me ndihmën e aparatit të quajtur kolposkop i cili ka të ndrërtuar okularë me ndihmën e të cilit shifen të gjitha ndryshimet disa herë të zmadhuara, kështu që edhe ndryshimi më i vogël mund të vërrehet dhe të mos lejohet të kalojë në stadin tjetër. Aparati nuk depërton në brendinë e vaginës, por mjeku vetëm vëzhgon nëpërmjet të tij. Për këtë kolposkopioni është plotësisht i pa dhimbshëm.