Sindromen policistike te vezoreve

PCOS ose i ashtuquajturi sindrom i vezoreve policistike është shkaktarë për funksionimin abnormal të vezoreve tuaja si dh e ciklit tëç rregulluar menstrual.

Problem ku ka paraqitje të disbalansit të hormoneve femrore.

Simptomet e PCOS nuk janë të lehtë për ti njohur deri në pubertet, atëherë kur ciklet menstruale fillojnë çrregullimet për shkak se hormonet fillojnë të prodhohen në periudhë kur fitohet cikli menstrual.

Ka më shumë simptome që janë specifike për PCO sindromin:

  • Qime të shumta në trup dhe fytyrë
  • Erësim i lëkurës në disa pjesë të trupit
  • Probleme me peshën trupore
  • Cikle jo te rregullta menstruale (ovulacion më i rrallë ose mungesë e ovulacionit)
  • Vezore policistike
  • Infeksione vaginale
  • Disbalans i hormoneve
  • Akne
  • Depresion

Është i nevpjshëm tretman për kontrollimin e simptomeve për të parandaluar problemt afatgjate.