Biopsioni

Biopsioni është proçedurë dijagnostikuese. Intervenim pa dhimbjeme gjatë të cilës merret pjesë e indit e cila pastaj me precizitet testohet nën mikroskop dhe në këtë mënyrë shifen ndryshimet dhe vëndohet dijagnozë finale.

Fjala biopsion vjen nga fjalët greke bios- që don tl thotë jetë dhe opsein- që don të thotë sheh, vërren.

Materijali merret nga vende ku ka ndryshime, dmth nga vendet ku mjeku dyshon se mund të ketë ndryshime patologjike.

Paraqet teknikë medicinale e cila përfshin marrjen e një pjese nga indi për testim. Indi i marrë testohet nën mikroskop dhe vëndohet dijagnozë finale.