IVF

Pakësimi i pjellorisë, ose infertilitetit, tregon paaftësinë për t'u bërë shtatzënë për një vit në rast të marrëdhënieve seksuale pa mbrojtje. Mendohet se në ditët e sotme gati çdo çift i shtatë përballet me probleme të infertilitetit. Nëse një grua është deri në moshën 35 vjeç mbi një vit dhe një grua mbi 35 vjeç mbi gjashtë muaj nuk është shtatzënë me seks të pambrojtur, rekomandohet për të kontaktuar me mjekun. Arsyet për infertilitetin konsiderohen 45% për meshkujt, 45% për femrat dhe 10% për arsye të panjohura si në meshkuj ashtu edhe në femra.

Është e nevojshme të dini:

Nëse gruaja deri në moshën 35 vjeçare, rregullisht ka kryer kontrollet gjinekologjike shanset për shtatzani janë disa herë më të mëdha.

baby

Qendra për Fekondim In Vitro GINEKOMEDIKA - Shkup, duke zbatuar të arriturat më të fundit në shkencë dhe teknologji ofron këto shërbime: