Sindromi hiperstimulimi i ovarianëve - OHSS

Ky sindrom ndodh si rezultat i terapise egzogjene me gonadotropinë dhe paraqitet në 1-5 % nga gratë të trajtuara në këtë mënyrë. Rrezik faktori më i madh për zhvillim të sindromit të hiperstimulimit ovarial është PCO sindromi.

Simptomet e OHSS janë:

  • Dhimbje në pjesën e poshtme të barkut
  • Të përziera/ vjellje
  • Rritje të peshës trupore

Rëndesa e simptomeve dallon, mund të jenë të lehtë ose të rëndë.

Tek format e rënda të OHSS ka paraqitje të:

  • Dhimbje të foërtë të barkut
  • Abdomen i distenduar
  • Ascit (Lëng i lirë në abdomen)
  • Dispne (frrzmëmarrje e vështirësuar)
  • Oliguria (sekrecion i reduktuar i urinës)
  • Trombembolizam

Dijagnostikimi bazohet në simptomet e mësipërme si dhe në kontrollin me ultrazë- vezore të zmadhuara, me cista folikulare të shumta, lëng i lirë në abdomen.

Tretmani është në bazë të rëndesës së simptomeve, mund të jetë në ambulantë ose hospitalizim.