Drugs used in ART (Assisted Reproductive Techniques)

Clomiphene citrate

Тој е структурно сличен со естрогените. Се врзува за рецепторите за естрогени во хипоталамусот( дел од мозокот што учествува во регулацијата на менструалниот циклус ) и на тој начин продолжува лачењето на ГнРХ од хипоталамусот кој од своја страна ја стимулира хипофизата да лачи ФСХ и ЛХ. Овие два хормона учествуваат во стимулација на растот и созревањето на фоликулите во јајниците.
Кломифен цитратот се прима орално ( преку уста) во форма на таблети од 50 мг. Со терапија се почнува од 3-7 ден од циклусот. Дозата е индивидуална, при тоа се земаат во предвид индексот на телесна тежина, одговорот на јајниците.
The effect of stimulation is followed by ultrasound-folliculometry, ie, the number and size of the growing follicles is monitored.

Gonadotropins

Тоа се хормони што нормално се лачаат од предниот дел на хипофизата и тука спаѓаат ФСХ ( фоликулостимулирачки хормон ) и ЛХ (лутеинизирачки хормон ).
In the ART process these hormones are applied in the form of injections that are administered subcutaneously.
Индукцијата на овулација обично започнува со ниски дози ( 50-75 ИУ/ ден) и постепено дозата може да се зголемува ако нема добар одговор од страна на јајниците. При секоја стимулација задолжително се следи ултразвучно бројот и големната на фоликулите бидејќи постои ризик од оваријална хиперстимулација.

GnRH analogues

Drugs used to desensitize the pituitary, that is, serve to prevent premature leap of LH in the process of controlled ovarian hyperstimulation (COH)

These include:

  1. GnRH agonists
    Леупролид ацетат – ова лекарство се сврзува со рецепторите за ГнРХ и води до ослободување на супстанци што стимулираат секреција на ФСХ и ЛХ.
    Континуирана администрација на ова лекарство првично води до зголемена секреција на горенаведените хормони, а потоа до десензибилизација на хипофизата и пад во продукцијата на ФСХ и ЛХ, и на тој начин се спречува скокот на ЛХ во фазата на стимулација. Ваквите лекарства се користат во т.н. долги протоколи на стимулација.
  2. GnRH antagonists
    Unlike GnRX agonists whose action requires 2-3 weeks, GnRH antagonists act immediately, within a few hours they perform desensitization of the pituitary, with subsequent reduction of FSH, LH and estradiol. Short stimulation protocols.
ХЦГ- (хуман цхориониц гонадотропин)

It is a polypeptide hormone that is synthesized in the placenta (placenta). It consists of one alpha and one beta subunit. The alpha subunit is identical to the alpha subunit of LH, FSH and TSH. This medication serves to prepare the puncture follicles. After receiving the injection with HCG, ovulation occurs at the 40th hour. This is a key point because puncturing eggs should be performed before ovulation occurs, ie, at 34-36 h after administration of the medicine.

Progesterone

Тоа е хормон што се проиведува од јајниците, жолтото тело по овулација и од постелката. Важен е за подготовка на слузницатаицата на матката за имплантација на оплодената јајце клетка. Прогестеронските препарати се во форма на вагиналети или инјекции со депо ( продолжен) ефект. Терапијата со Прогестерон започнува од денот на ЕТ ( ембрио трансвер) или инсеминација па се до 10-12 гестациска недела кога постелката е веќе развиена и може сама да го произведува .