Category: IVF плус

Useful information

ХПВ (Хуман Папилома Вирус) кај мажи

Секоја личност која е сексуално активна би можела да добие Хуман папилома вирус (ХПВ). Студиите покажуваат дека околу 75% од сексуално активните мажи и жени ќе се здобијат со аногенитална инфекција со ХПВ во некој период од нивниот живот. Најголем број од инфекциите се без симптоми и се потиснати без никаков третман во период од две години. Потиснувањето на вирусот кај мажите најчесто оди многу побрзо отколку кај жените.

Како мажите добиваат ХПВ?

ХПВ се пренесува преку генитален контакт – најчесто преку вагинален или анален секс. ХПВ може да се пренесе и преку орален секс, а се пренесува и без пенетративен секс, т.е ако се дојде во контакт со инфициран регион (кожа на кожа контакт) во аногениталниот регион. Може да се биде инфициран со повеќе од еден тип на ХПВ во исто време. Бидејќи ХПВ обично не предизвикува симптоми, повеќето мажи и жени може да се инфицираат и да го пренесуваат вирусот без нивно знаење. Вирусот може да биде присутен и ако поминал долг период од последниот сексуален контакт, изразено дури и во години.

Кои здравствени проблеми се предизвикани од ХПВ кај мажи?

ХПВ може да ги инфицира гениталните региони кај мажите, вклучително и кожата на и околу пенисот и анусот. Устата и грлото исто така може да бидат инфицирани. Некои типови на ХПВ може да предизвикаат генитални брадавици.

Типовите на ХПВ кои предизвикуваат генитални брадавици

Најчесто ХПВ тип 6 и 11, се пренесуваат со кожа-на-кожа контакт, најчесто за време на вагинален, анален, но и орален секс со некој кој има инфекција. Поверојатно е да бидат пренесени доколку има видливи брадавици, но може да бидат пренесени и доколку тие отсуствуваат.

Други типови на ХПВ може да предизвикаат канцер на пенисот, анусот или орофаринксот

(задниот дел на грлото, основата на јазикот и крајниците). Анален канцер не е исто што и колоректален канцер. Колоректалниот канцер е многу почест и не е предизвикан од ХПВ. Типовите кои предизвикуваат генитални брадавици не се исти со типовите кои може да предизвикаат канцер.
Сепак, треба да се нагласи дека повеќето мажи кои ќе се здобијат со ХПВ од било кој тип, не развиваат никакви симптоми или здравствени проблем.

Како да ја намалам можноста за инфекција со ХПВ?

Кондомите (ако се употребуваат при секој сексуален акт, од почеток до крај) може да ја намалат можноста за пренесување на ХПВ, а со тоа и развиток на болести поврзани со ХПВ. Но, за жал тие не се 100% ефективни кога е ХПВ во прашање, бидејќи ХПВ се пренесува примарно преку кожа-на-кожа контакт. ХПВ може да ги инфицира регионите кои не се покриени со кондомот.

Абстиненцијата е единствен начин за превенција на ХПВ пренос. Ризикот може да биде намален ако личноста има сексуални односи само со една личност која не е инфицирана и која исто така е моногамна, т.е има само еден сексуален партнер. Сепак, дури и луѓе со само еден партнер во животот, може да бидат инфицирани ако тој партнер ја носел инфекцијата. Ако долготрајниот сексуален партнер на мажот има ХПВ, веројатноста е многу голема дека и тој го добил. Истото важи и обратно, маж на жена. Бидејќи личноста може да има ХПВ многу години пред тој да предизвика некакви здравствени проблем, не постои начин да се знае кој на кој партнер му ја пренел инфекцијата. ХПВ инфекција кај партнерот не мора нужно да значи дека имал односи надвор од моногамната врска. Вирусот може да остане притаен во телото без видливи симптоми со години. Најчесто е невозможно да се одреди кога и од кого е здобиен бидејќи ХПВ може да биде детектиран веднаш по изложувањето или многу години подоцна.

Поради тоа непотребно е партнерите да се обвинуваат меѓусебно.
Зголемен број на партнери го зголемува ризикот од инфекција со ХПВ, но вирусот е толку чест што да се има еден животен партнер не значи и сигурна превенција.

Сепак, поради тоа што гениталните брадавици лесно се пренесуваат помеѓу сексуалните партнери, пожелно е да го информирате партнерот доколку ги имате и да избегнувате сексуален однос до нивно отстранување.

Личен тест:

Проверете дали имате некви абнормалности на пенисот, скротумот или околу анусот. Веднаш посетете го Вашиот доктор доколку забележите брадавици, ранички, пукнатини, бели региони или други промени кои се сомнителни.

Протокол на In Vitro фертилизација

 1. Стимулација на јајниците и мониторирање

Јајниците се стимулираат со давање на хормони (FSH, Follicle Stimulating Hormone и кај некои случаи и Luteinising Hormone, LH). Ефектите од стимулацијата се следат со мониторирање на растот на фоликулите се додека тие не ја постигнат потребната големина и број. Во овој момент, се дава хормон кој го имитира LH (Лутеинизирачки хормон), хормонот кој што природно ја поттикнува овулацијата, што резултира со ослободување на јајце клетките.

 1. Собирање на јајце клетките и ин витро фертилизација

Собирањето на јајце клетките се врши со внесување на игла во фоликулите од јајниците и аспирирање на фоликуларната течност. Процедурата се изведува под анестезија. Кога ќе се извадат јајце клетките се чуваат во инкубатор во адекватен медиум за култивирање. Во меѓувреме од спермата се прочистуваат мотилните сперматозоиди кои ќе бидат употребени за фертилизација со користење на IVF или ICSI методата. Во последно време често се употребува ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) методата која претставува оплодување на јајце клетката со микро инјектирање на сперматозоид. Постапката која што претходи и која што следува е иста како и при класичното IVF оплодување. Единствената разлика е што за ICSI методата е потребен само еден сперматозоид за една јајце клетка, додека за класичната IVF инсеминација се потребни 50 000 до 100 000 сперматозоиди. ICSI техниката се употребува од 1992 година за оплодување кај пациентите со машки инфертилитет или абнормалност на спермата од типот на: azoospermia (отсуство на сперматозоиди), oligozoospermia (ниска концентрација на сперматозоиди), asthenozoospermia (ниска мотилност на сперматозоидите) или teratozoospermia (низок број на морфолошки добри сперматозоиди).

 1. Трансфер на ембриони

Денот после извршеното оплодување се осознава бројот на оплодени јајце клетки. Во текот на следните 2 до 3 дена се добиваат ембриони кои се спремни за трансферирање во матката. На денот на трансферот ембрионите со најдобар квалитет се селектираат. Со законот е дозволено во матката максимално да се трансферираат 2 ембриони. Ембрионите се внесуваат во тенок катетер со кој гинекологот ги трансферира ембрионите длабоко во матката. Оваа постапка се изведува без анестезија. Вообичаено едниот ембрион се имплантира и започнува бременост но сепак понекогаш се имплантираат и двата ембриона и настанува близначка бременост.

 1. Криопрезервација

Ембрионите кои што остануваат после извршениот ембриотрансфер може да се замрзнат со процесот познат под името витрификација, и да се чуваат во течен азот. Замрзнатите ембриони може да се користат при друга ин витро постапка доколку не дошло до бременост при првиот обид или за втора бременост. Третманот за припремата на матката за трансфер на замрзнати ембриони е многу поедноставен и нема потреба од стимулација на јајниците за да се добијат јајце клетки со што значително се намалуваат трошковите за втор обид.

Примена на дополнителни алтернативни методи при конвенционален IVF третман

Од неодамна за првпат во Македонија почна да се применуваат и алтернативни методи во додаток на конвенционалниот ИВФ третман. Тимот од ИВФ центарот ГИНЕКОМЕДИКА во Скопје, посебно за секоја пациентка подготвува пакет на дополнителни алтернативни методи за ослободување од стрес, зголемување на крвотокот во малата карлица и зголемување на процентот на успешност на ИВФ процесот. Методите кои се користат семузикотерапија, бовен- терапија и нутриционизам.

За овој иновативен пристап во медицинската практика при спроведување на класичниот ИВФ третман, тимот составен од Леонина Корнети Пекевска – музикотерапевт, Дејан Ѓорѓиевски – физиотерапевт, д-р. Дејан Божиновски – гинеколог и Др. Лилјана Симјановска – ембриолог, беше награден со златен медал на годинашниот саем за иновации МАКИНОВА/ЕКОНОВА 2015.

Музикотерапија

Музиката била користена низ историјата на човештвото за изразување или поттикнување на емоциите кај луѓето. Уште од дамнешно време биле приметени терапевтските и лекувачките способности на музиката. Музиката може психолошки да влијае врз промената на расположението, може да има ефект на стимуланс или седатив, исто така може да менува или насочува физиолошки процеси како на пример, брзината на чукање на срцето или темпото на дишење. Здравствените бенефиции на музиката довеле до формирање универзитетски програми уште при крајот на 1940-тите и почетокот на 1950-тите, а првата национална професионална асоцијација на музикотерапевти е формирана во Соединетите Американски Држави, во Њујорк во 1950 година.

Музиката има позитивни ефекти за сите. Помага на луѓе кои имаат физички, емоционални, когнитивни, социјални проблеми а исто помага и на здрави луѓе за релаксирање, намалување на стресот и подобрување на расположението.
Музикотерапијата е техника која е комплементарна на класичната медицина, а е дел од алтернативната медицина. Таа користи музика и звуци, специјално наменети според потребите на пациентите.

Музикотерапевтските програми се специјално дизајнирани за да помогнат на пациентите да ги пребродат или надминат физичките, емоционалните, интелектуалните и /или социјалните проблеми.

Резултатите од примената на музикотерапијата опфаќаат голем број позитивни ефекти за пациентот, од подобрување на комплетната состојба на телото и умот до намалување на нивоата на стрес и болка.

Музикотерапијата се користи во многу опкружувања и институции, како што се: болници, рехабилитациони центри, училишта, социјални центри, домови за стари лица итн…

Една од првите музикотерапевтски истражувања кај неплодни пациенти, биле изведени со цел да се докаже дека соединувањето на музиката и медицината помага во смирување и релаксирање на душата, намалување на стресот кај пациентот и на крај, дефинитивно подобрување на резултатот при ин-витро постапката. Така се дојде првпат до позитивни резултати кај неплодни пациенти, иако до тогаш, веќе беа докажани бенефициите на музикотерапијата кај различен вид на пациенти од други области.

Стресот е на многу високо ниво кога се во комбинација проблеми со неплодност и желбата да се зачне дете. Голем процент од двојките кои сакаат дете со ин-витро методот, се соочуваат со емоционални, финансиски и физички типови на стрес поради неплодност во комбинација со сите типови третмани кои следат пред и по оплодувањето.

Третманот со музикотерапија започнува од почетокот на ИВФ третманот, пред и по ембрио трансферот, трае паралелно со носењето на детето и би било убаво да се применува се до денот на породување.

При музикотерапија кај овие процеси се бира специјален тип музика според вкусот, желбата и состојбата на пациентот. Стручно лице нуди на пациентот спремен избор на музика којшто по одобрение на пациентот, може да почне терапевтски да се користи.

БОВЕН – терапија

БОВЕН-техниката е терапевтска техника која потекнува од Австралија, каде што е признаена од страна на државното и бројни приватни здравствени осигурувања. Од јуни 2010 год. е вклучена и во здравствениот систем на Велика Британија. Покрај во Австралија и Велика Британија, терапијата има широка примена во многу држави во Европа, Северна Америка и Канада.

Бовен-терапијата е мануелна техника која вклучува нежни движења/потези, наречени бовенови потези, но истовремено и многу моќна техника која испраќа невролошки импулси кон централниот нервен систем. ЦНС ги прима, обработува и интегрира импулсите, а пота враќа соодветен одговор во облик на импулси, кои се одразуваат како одговор на телото во форма на различни механизми кои се манифестираат како намалување на тензијата, мускулна релаксација, подобрена циркулација на крв и лимфа, забрзан процес на регенерација и пред се хормонски баланс на организмот.

Бовеновите потези се изведуваат на точно одредени места од телото, на значајни точки, преку мускулите, тетивите, фасцијата, периферните нерви и некои акупунктурни точки. Третманот трае од 30 до 60 минути и се обработува целото тело, при што се изведуваат точно одредени потези, на точно одредени места, по точно одреден редослед, што ја прави оваа техника поразлична од сите останати мануелни терапии.

Бовен-терапијата е нежна, неинвазивна, холистичка и природна техника која речиси нема контраиндикации, и е одлична за сите возрасти, особено за малите деца, бремените жени и лицата кои сакаат да осниваат семејство. Одлична терапевтска, антистрес и релаксациска техника, за многу болести и заболувања, а од гинеколошките проблеми се применува кај: стерилитет, нередовен менструален циклус, ПМС, цисти и фиброми кај јајниците, фиброцистични дојки, хормонски проблеми и др.

Бовен-терапијата се заснова на концептот да се постигне хомеостаза во организмот, односно баланс кој ќе поттикне активација на внатрешните механизми во телото со цел телото само да си помогне во решавањето на проблемот. Терапијата влијае како на соматско така и на психолошко ниво, што ја прави единствена и уникатна техника. Механизмите/органските системи преку кои техниката ги изразува своите ефекти се: мускули, фасција, автономен нервен систем, периферен нервен систем, кожа, акупунктурни точки и меридијани, проприоцепција и микроелектрични ефекти/пиезоелектричен ефект.

Бовен-терапијата и неплодноста се меѓусебно поврзани, бидејќи рамнотежата, балансот и релаксацијата, кои се постигнуваат со бовен-терапијата се одлична подлога за реализација на бременоста. Неплодноста се дефинира како неможност за концепција по една година незаштитени односи или како неможност за доносување на бременоста до крај, односно до породување. Бовен-техниката може да се употребува кај жената или кај парот кои не можат да остварат концепција, а притоа по медицински пат да се исклучени сите органски причини кои би ја спречувале концепцијата. Оваа терапија помага при стерилитет бидејќи влијае врз хомеостазата и балансирањето на сите органски системи, пред се на половите органи и хормони, што овозможува позитивни услови за моментот на концепцијата и доносувањето на бременоста до породување.

Нутриционизам

Правилната исхрана како практика за лекување

Преку храната природата го храни и негува телото. Кога телото е ненахрането и во него е внесено нездрава храна истото нема можност за обнова и регенерација. Ова е особено важно за фертилитетот. Секојдневно во телото изумираат одреден број на клетки, а на нивно место постојано се создаваат нови клетки. Ова се случува со сите органи, мускули, ткива. Новите клетки се создаваат од храната која ја внесуваме во нашето тело. Затоа правилната исхрана овозможува да се внесе здрава храна, при што да се формираат нови здрави клетки и телото да се одржува здраво и витално.

Во минатото кога се применувале традиционалните начини на исхрана, луѓето биле многу по-плодни. Со појавата на индустриската храна почнале да се појавуваат бројни здравствени проблеми меѓу кои и проблеми со плодноста. Затоа правилниот начин на исхрана кој изобилува со протеини, минерали, калциум и природни масла има големо влијание врз квалитетот на репродуктивните клетки.

Честопати здравиот начин на исхрана кој најчесто се применува во секојдневниот живот се разликува од исхраната за здрав фертилитет. Исхраната за подобрување на фертилитетот има свои специфичности а целта е да се влијае врз квалитетот на репродуктивните клетки, јајце-клетките и сперматозоидите, како и за понатаму да се обезбеди здрав фетален развој.

Преку исхраната потребно е да се направи баланс и подготовка на целиот организам за развој на здраво дете.

ИВФ центарот ГИНЕКОМЕДИКА има подготвено посебна програма за правилна исхрана на пациентите кои се подготвуваат за ИВФ третман.

Drugs used in ART (Assisted Reproductive Techniques)

Clomiphene citrate

Тој е структурно сличен со естрогените. Се врзува за рецепторите за естрогени во хипоталамусот( дел од мозокот што учествува во регулацијата на менструалниот циклус ) и на тој начин продолжува лачењето на ГнРХ од хипоталамусот кој од своја страна ја стимулира хипофизата да лачи ФСХ и ЛХ. Овие два хормона учествуваат во стимулација на растот и созревањето на фоликулите во јајниците.
Кломифен цитратот се прима орално ( преку уста) во форма на таблети од 50 мг. Со терапија се почнува од 3-7 ден од циклусот. Дозата е индивидуална, при тоа се земаат во предвид индексот на телесна тежина, одговорот на јајниците.
The effect of stimulation is followed by ultrasound-folliculometry, ie, the number and size of the growing follicles is monitored.

Gonadotropins

Тоа се хормони што нормално се лачаат од предниот дел на хипофизата и тука спаѓаат ФСХ ( фоликулостимулирачки хормон ) и ЛХ (лутеинизирачки хормон ).
In the ART process these hormones are applied in the form of injections that are administered subcutaneously.
Индукцијата на овулација обично започнува со ниски дози ( 50-75 ИУ/ ден) и постепено дозата може да се зголемува ако нема добар одговор од страна на јајниците. При секоја стимулација задолжително се следи ултразвучно бројот и големната на фоликулите бидејќи постои ризик од оваријална хиперстимулација.

GnRH analogues

Drugs used to desensitize the pituitary, that is, serve to prevent premature leap of LH in the process of controlled ovarian hyperstimulation (COH)

These include:

 1. GnRH agonists
  Леупролид ацетат – ова лекарство се сврзува со рецепторите за ГнРХ и води до ослободување на супстанци што стимулираат секреција на ФСХ и ЛХ.
  Континуирана администрација на ова лекарство првично води до зголемена секреција на горенаведените хормони, а потоа до десензибилизација на хипофизата и пад во продукцијата на ФСХ и ЛХ, и на тој начин се спречува скокот на ЛХ во фазата на стимулација. Ваквите лекарства се користат во т.н. долги протоколи на стимулација.
 2. GnRH antagonists
  Unlike GnRX agonists whose action requires 2-3 weeks, GnRH antagonists act immediately, within a few hours they perform desensitization of the pituitary, with subsequent reduction of FSH, LH and estradiol. Short stimulation protocols.
ХЦГ- (хуман цхориониц гонадотропин)

It is a polypeptide hormone that is synthesized in the placenta (placenta). It consists of one alpha and one beta subunit. The alpha subunit is identical to the alpha subunit of LH, FSH and TSH. This medication serves to prepare the puncture follicles. After receiving the injection with HCG, ovulation occurs at the 40th hour. This is a key point because puncturing eggs should be performed before ovulation occurs, ie, at 34-36 h after administration of the medicine.

Progesterone

Тоа е хормон што се проиведува од јајниците, жолтото тело по овулација и од постелката. Важен е за подготовка на слузницатаицата на матката за имплантација на оплодената јајце клетка. Прогестеронските препарати се во форма на вагиналети или инјекции со депо ( продолжен) ефект. Терапијата со Прогестерон започнува од денот на ЕТ ( ембрио трансвер) или инсеминација па се до 10-12 гестациска недела кога постелката е веќе развиена и може сама да го произведува .

Aspiration of the cyst

Интервенција при која под контрола на ултразвук со помош на тенка игла се извлекува (аспирира) течноста од цистата. Процедурата се врши во краткотрајна интравенска анестезија, што значи дека пациентката нема да осети никаква болка.

Како и при секоја интервенција, така и при аспирација на циста постои ризик од повреда на крвни садови, прскање на истата и излевање на содржината во абдоминалната /карличната шуплина.

Аспиратот ( добиената содржина од цистата) потоа се испраќа на цитолошка анализа каде специјалисти патолози го обработуваат на специфичен начин, а потоа материјалот го гледаат под микроскоп т.е. поставуваат хистопатолошка дијагноза.

CIN - CIN (Cervical Intraepithelium Neoplasia)

The HPV virus is the cause of CIN changes, which may, but not necessarily, pass into cervical cancer. However, the fact is that cervical cancer is the second most frequent in the female population after breast cancer.

The information that follows will help you better understand this condition with all of its features and treatment options:

 • What is CIN?
 • How is it diagnosed?
 • How to Prevent HPV Infection?
 • Symptoms of HPV
 • HPV & CIN
 • Do and why to heal?
 • How to cure CIN
 • Are controls needed after treatment?
 • Does your partner need to be treated?

What is CIN
Cervical intraepithelial neoplasia. The term neo denotes something new until the term plasia means growth. Cervical intraepithelial neoplasia denotes the abnormal growth of cervical cells, and is also called cervical dysplasia.

CIN is not a carcinoma!
It is classified in 3 degrees: CIN 1 (low grade dysplasia), CIN 2 (middle degree dysplasia) and CIN 3 (high-grade dysplasia).

This disease belongs to the group of sexually transmitted diseases or STD (Sexually Transmitted Diseases) and cause certain subtypes of a genital virus called Human papiloma virus or HPV.

The occurrence of the disease favors additional exogenous factors such as smoking cigarettes, lack of folic acid in the diet. Most girls are aged 25-35 years old, but the rest of the population is not spared.

How is it diagnosed?

HPV and CIN changes are detected with a Pap test. However, the pop test is just a screening method, so the final diagnosis is made by colposcopy (a method for observing the cervix) and biopsy (painlessly taking very small samples of the cervix). If these methods prove the presence of HPV, it is desirable to make the virus typification, ie to indicate which virus subtype is to predict the eventual development of the disease.

How to prevent HPV infection?

In principle, there are two ways to prevent HPV infection:

 1. Abstinence
 2. Using condoms

Symptoms of HPV

Most people who are infected with HPV do not know they have the virus. HPV in 90% of cases does not show symptoms. However, certain subtypes of the HPV virus can cause genital warts in males or females. Other types can also cause different types of cancer.

HPV & CIN

CIN changes are closely related to the HPV virus, ie the HPV virus is the cause of CIN changes. There are more than 130 subtypes of this virus, divided into groups according to their aggressiveness. Carriers of the group of high risk viruses are HPV 16 and HPV 18. Certainly, there are other high-risk subtypes.

Do and why to heal?

Although CIN is not cancer, it can be developed into it. CIN 1 dysplasia can sometimes be spontaneously withdrawn without treatment. In all western European countries, practice is the preventive treatment of HPV changes to the cervix. There is no method that would anticipate which CIN1 change will retreat which will progress to CIN 2 or possibly cancer. Certainly, the HPV subtype, the immune system of the organism, smoking and other external factors affect the outcome. Because the virus is located in the cells itself, their removal also removes the virus itself, ie it does not remain in the body.

How is CIN treated?

There are several ways of healing. Which way to choose depends on the stage of change, the age of the woman, the presence of other gynecological problems, and the like. The doctor's experience and the availability of adequate equipment are of great importance.

The most commonly used methods are:

 1. Laser treatment. The superior and most used way of treating CIN changes. With a thin laser beam, all diseased cells are removed. Advantages: short-term and painless intervention, the shortest recovery time since it does not remove the cervix is ​​recommended for women who have not yet given birth. Percentage of successful treatment above 95%. Disadvantages: expensive equipment
 2. Cryotherapy or freezing. The probe freezes the cervix at a temperature below zero. Damaged cells fall through abundant secretion for the next 30-45 days. Advantages: easy method. Disadvantages: more treatments, abundant squat
 3. Loop excision. A thin wire loop under the action of electricity removes part of the cervix. Advantages: The method is both diagnostic and therapeutic. Disadvantages: Limited usability
 4. Konisation. As the name implies, the name of the conception is the removal of a part of the cone's neck in the form of a cone. The operation is performed under general anesthesia. Benefits: It is also used for in situ cancer treatment. Disadvantages: a higher percentage of complications, a possibility for complications in pregnancy due to shortening of the throat of the matrix
 5. Hysterectomy. Operative removal of the entire uterus. The method is used at high stages of the disease.

Are controls needed after treatment?

YES!!! Because of the possibility of repeating the changes, absolutely necessary controls after treatment. Pap smears usually require every 3 months in the first year, then every 6 months.

Does your partner need to be treated?

HPV is a sexually transmitted disease. The presence of HPV should also be checked with the partner. By simply penetrating the penis with a solution of acetic acid, all possible changes in the partner can be detected.

Spermogram - Examination of seed material

We are witnessing that the modern way of life (polluted air, stress, food we eat, alcohol ...) leads to many diseases and disorders in our body.

Proof that all these factors also affect the quality of the seed material is the fact that male sterility compared with ever, now more and more percentage increases and almost equates to the female sterility factor.

Spermogram is the result of a series of analyzes of semen material (ejaculate).
These analyzes provide information on the ability of sperm cells to fertilize egg cells, their number, appearance and quality.

From the analysis of the seed material (ejaculate), you get information on the following parameters: appearance, lichenification, consistency, viscosity, volume, motility, agglutination, sperm morphology, sperm concentration, total number of ejaculate spermatozoa, and photos of them.

According to the results and the reference values of the above parameters, a diagnosis is established that can be one of the following:

 1. Normozoospermia - a normal ejaculate that deviates from normal reference values
 2. Oligozoospermia - a targeted total number of spermatozoa
 3. Asthenozoospermia - reduced sperm motility
 4. Teratozoospermia - impaired morphology of spermatozoa
 5. Azoospermia - absence of sperm in the ejaculate
 6. Necrospermia - dead sperm in the ejaculate
Proper preparation for spermogram

In order for the results of the spermogram to be objective it is important to abstain from ejaculation from 3 to 5 days. If you carry the material from your home, then you need to purchase a sterile urine pack from the pharmacy and bring the material to the Center for at least an hour. The cup should be wrapped in several layers of paper (due to thermal isolation) and placed in a bag.
You can also give the seed material in the very center, in a special room used for this purpose. In that case, you will receive all the necessary funds in our Center.

In both cases you are entitled to anonymity.

Schedule a spermogram
Working hours 08:30 - 14:30

Method of delivery of the seed material

*way 1: Bring it in person or donate the material to the IVF Center.
Price: 2000 denars

*way 2: By agreement with you, the material will be picked up (from our service) from your home and the results will be sent to you by email, fax or other means of communication that you choose.
Price: 2200 denars

Menstrual cycle

The period of the menstrual cycle is 28 days. But in some cases, in some women, this period may be prolonged and longer or shorter.

The period of the menstrual cycle is 28 days. But in some cases, in some women, this period may be prolonged and longer or shorter.

The 14th day before getting menstruation is the day of ovulation, the so-called most fertile day. Consequently, fertile days are considered 12 to 16 days of the cycle, that is, 2 days before and then from the day of ovulation (because the sperm can survive in the vagina up to 48 hours).

There are many ways to determine the day of ovulation. One of the most common ways is:
Measurement of basal temperature, which is increased in the phase of ovulation

Take a casserole.

Warning:
It is very important to calculate ovulation, that is fertile days, to have regular menstruation, because if you have irregular periods for any reason (hormonal disorder, cysts) you will not be able to accurately calculate when your fertile days are.

Candida

Infection, most commonly caused by Candida albicans, but sometimes also from other Candida Sp. or other fungi. Typical symptoms include itching and vaginal discharge. Other symptoms include vulvar burning, dyspareunia (pain during sexual intercourse) and external dysuria (pain in urination). About 75% of the female population has experienced candidiasis, if 40-45% chronically have this infection. Diagnosis is established by symptoms, most commonly whitish discharge. It is microscopic as well as with microbiological cultures.

It's not a typical sexually transmitted disease, so only one partner treats it.

Very few men may receive candidiasis symptoms which are most commonly itching and irritation. A common occurrence during pregnancy, but there is no need to panic if you regularly inspect your gynecologist. If you receive antibiotics, the chances of getting candidiasis are increased for a longer time. Antibiotics, in addition to harmful bacteria, also destroy useful protective bacteria from the vaginal microflora and thus facilitate the candidate's growth.

The most common symptoms of Candida infection are:

  • Itching
  • Redness to the vagina
  • Burning
  • Change in secret (white color, yeast smell)
  • Pain in sex (dyspareunia)
  • Pain in urination (dysuria)

In continuation of a few expert advice from our team of doctors on how to reduce the chances of infection with Candida:

 1. In 1 liter of water, dissolve 3-4 tablespoons of apple cider vinegar. The solution is a toilette of genital warts over a period of several days. The procedure will help you to prevent candida infection and prevent the already existing small infection from becoming more serious.
 2. Avoid wearing moist underwear, it is important that the intimate region is always dry. Bacteria and fungi are easier to multiply in wet places
 3. Avoid wearing incense pads
 4. Avoid washing your intimate part with smelling soaps, intimate gels, and the like. It is best to wash the intimate part only with lukewarm water.

Antibiogram on seeds material

Antibiogram of seed material is an analysis of the same from the aspect of sexually transmitted bacteria. Microbiological examination with susceptibility to antibiotics.

In our practice, tests are conducted for the following bacteria:

A bacteria that lives on epithelial cells by infecting the mucous membranes of the urethra, anus and, rarely, the throat.

It is transmitted with vaginal, anal sex and probably oral sex. It can also be transmitted manually (by hand) when touching an anus or genitalia that is infected.

It is usually asymptomatic, ie without symptoms even though it is contagious. If they occur, the symptoms are usually noticeable after 1 to 3 weeks of infection. Men commonly experience pain and tingling during urination, urethritis and the occurrence of a secretion. If it is not successfully treated at an early stage, infection can cause prostatitis (prostate inflammation) or epididymitis (inflammation of the testicles). It can also lead to infertility if an untreated long period remains.

A bacteria that occurs naturally, even as part of the normal flora in men and women. It occurs in 70% of sexually active people. It is therefore not considered a classical sexually transmitted infection, although it can be transmitted through a sexual act. In some cases it can also be transmitted through a touch of nose or eyes of an infected person because it is transmitted through saliva and blood.

It is usually asymptomatic, ie without symptoms and therefore, according to medical studies, it is important to test for this infection annually. If symptoms occur, they include pain in the lower abdomen, pain in urination, unusual secretion, and bleeding from the urethra. Usually infection is detected when symptoms of other conditions occur, such as urethritis (urethral inflammation), epididymitis (inflammation of the testicles), redness and inflammation of the genitals with or without secretion.

If left untreated, infection can cause infertility, nonspecific urethritis, pneumonia, meningitis. It can spread to other parts of the body and cause damage to the joints, nerves and muscles. In women (the partner) other than the above conditions, during pregnancy can cause premature birth and even death of the fetus.

However, due to its frequency and low pathogenicity, the association of this microorganism with the stated serious conditions remains questionable.

 • Chlamydia trachomatis

A bacterium that causes one of the most common sexually transmitted infections. It can be transmitted through vaginal, anal, oral sex, but also from an infected mother to a child at a vaginal birth.
About half of men with chlamydia will not notice any symptoms. If symptoms occur, they include pain when urinating, secretion from the tip of the penis (white or water-like), and pain in the testes. Some men have mild symptoms that disappear in two to three days. But while symptoms may disappear, the infection remains and is transmitted. If not treated properly, it can cause orchitis (swelling of the testicles), reactive arthritis (inflammation of the joints), and infertility.

Complications that may arise from this infection include urethritis and epididymitis. Urethritis is an inflammation of the urethra (urinary tube) that extends into the penis. Symptoms are white, blurred secretion from the tip of the penis, pain and tingling in urination, need for frequent urination, irritation and tenderness around the tip of the penis. The most common symptoms of epididymitis are swelling and tenderness in the epididymus, that is, the part of the male reproductive system that is spermatozooned by the testes. If it spreads to a test, then this condition is called epididomo-orchitis. Infection in this region causes inflammation, retards sensitivity in the scrotum (the testicle bag). Some men may notice general redness and sensitivity to the scrotum. Infection can lead to fluid accumulation in the region. If not treated, it can cause sterility, in rare cases and in a short period of 6-8 weeks of infection.

This bacterium can infect the rectum, eyes, and throat in unprotected anal and oral sex. Infection of the rectum causes discomfort, pain, bleeding, and secretion. If infected seeds or vaginal fluid come into contact with the eyes, irritation, pain, and a like like that in conjunctivitis may develop. Throat infections are less common and usually do not cause symptoms.

Mycoplasma hominis

A bacteria that lives on epithelial cells by infecting the mucous membranes of the urethra, anus and, rarely, the throat.

It is transmitted with vaginal, anal sex and probably oral sex. It can also be transmitted manually (by hand) when touching an anus or genitalia that is infected.

It is usually asymptomatic, ie without symptoms even though it is contagious. If they occur, the symptoms are usually noticeable after 1 to 3 weeks of infection. Men commonly experience pain and tingling during urination, urethritis and the occurrence of a secretion. If it is not successfully treated at an early stage, infection can cause prostatitis (prostate inflammation) or epididymitis (inflammation of the testicles). It can also lead to infertility if an untreated long period remains.

Prenatal diagnostics

Prenatal diagnosis is a branch that deals with the identification of structural or functional anomalies in the fetus.
Structural anomalies or malformations occur as a result of genetic defects. The second type of anomalies are deformations that occur in a genetically normal fetus, and are a consequence of a mechanical obstruction, for example, Limb contractures due to oligohydramnios (diminished around fruit water). Syndromes represent a set of multiple structural and / or functional anomalies. The genetic sonogram aims to detect such anomalies.
During the examination, strictly determined markers are measured which, depending on the association with a given syndrome, are divided into major and minor.

Major markers associated with trisomies 13, 18 and 21 are:

 • Cystic hygroma
 • Ventriculomegaly
 • Choloprenechephalia
 • Diaphragmatic hernia
 • Atrium of the esophagus
 • Duodenal atresia
 • Omphalocele

Minor markers associated with Down syndrome are:

 • Increased nuchal transplantation
 • Nose bone abscess
 • Brachycephalia
 • Hyperhocene focus in the heart
 • Dilatation of the kidney structures
 • Short femur (thigh bone)
 • Short humerus (shoulder bone)

Down syndrome screening is performed in the first and second trimesters of pregnancy.
In the first trimester between 11 and 14 weeks, PRISCA is made taking into account ultrasonic markers such as nuchal translucency (NT), biparietal diameter (BPD), femoral length (FL) and the presence or absence of nasal bone NB), biochemical markers in the blood of the pregnant woman and using a program calculates the risk of this syndrome.

The sensitivity of the test is 79-97%, and false positive results are obtained in 5% of cases.

The same test serves for the detection of trisomy 13 and 18 with a sensitivity of up to 90% and false positive results in only 1%.

Risk factors associated with these syndromes:

 • Female age > 35 y.
 • Previous children with trisomy
 • Early abortion anamnesis (<8 y)

Amniocentesis is indicated in high-risk women or in ultrasound signs of anomalies. It is an invasive procedure whereby using a needle and under the control of ultrasound, it enters the amniotic sac, and germination is taken, which is then sent to the genetic examination.

Depending on the gestational age of the fetus, amniocentesis is classified as:

 • Early - between 11 and 14 y
 • Late - between 11 and 14 y

Male infertility

Male infertility is an inability to get offspring due to factors that are only related to a man. Among these factors are the low production of semen fluid (sperm), immovable spermatozoa, poorly formed (malformed) spermatozoa or interruptions that prevent normal sperm flow. These conditions can be the result of diseases, infections, chronic health problems, injuries and / or external factors such as exposure to certain chemical reagents.
Among the most common causes of male infertility include:

Expanded veins (Varicocelles)

Varicocelles are veined veins in the seed bags (stratum), They appear because the blood does not flow through them properly. These varicose veins cause an additional amount of blood to be retained in the seed bags, which in turn has a negative effect on the formation of semen. It is one of the most common causes of infertility and can be corrected with a small surgery.

Problems with the channels

Channels that transmit sperm may be absent. The absence may be bilaterally (both sides) both congenital or mechanically blocked due to kills or surgeries, or tissue of healing in response to infections. Sperm is created in the seminal tubules and then carried in the urethra, which is actually the channel through which men urinate and ejaculate. Sperm must pass through the ejaculatory channels to come from the seeds to the urethra.

Immunological infertility

Men can develop an immune response, antibodies, to their own sperm. Causes of this are injuries to the seeds (testes), large varicose veins in that region, operations of the same or unexplained causes.
These antibodies probably have the effect of several fertilization processes: such as making it difficult for the sperm to penetrate the uterus or to connect to and penetrate the egg.

Difficulties with erection and ejaculation

About 5% of couples with infertility have sex-related factors. This includes inability to maintain and maintain erections, premature ejaculation, inability to ejaculate, retrograde (recurrent) ejaculation, inadequate time planning of sexual intercourse and excessive self-satisfaction (masturbation). The most common problem is actually the small number of sex relationships during the month. It has been confirmed that 5 of 6 previously fertile couples will become pregnant for a period of 6 months if they had relationships 4 times a week. Compared to that, only 1 out of 6 also fertile couples will become pregnant if they have relationships one time a week. Self-satisfaction that leads to ejaculation causes loss of sperm and thus a reduced number of sperm in the next ejaculate. It is not recommended if the couple tries to conceive a child.

Problems with the activity of the seeds (testes)

This generally refers to the inability of the part of the seeds that otherwise produces sperm to create an appropriate number of mature spermatozoa. This can happen at any stage of creation due to conditions such as when there are completely absent cells in the seeds that are dividing to become spermatozoa-Sertolium cells or sperm can not complete its development because of unclear reasons it gets stuck in some phase of division. In some cases due to genetic abnormalities, hormonal factors or varicose veins, the number of produced spermatozoa can be so small that only a few or no one is present in the ejaculate. But even in these cases, that small number of sperm can be collected by the methods of advanced reproductive technology and to get a successful pregnancy.

Hidden saints (Crusptorchidism)

The term refers to a condition where in a child after birth it is determined that the seeds are not completely lowered into the seed bags. Because the seeds are highly sensitive to temperature, if they do not go down to adolescence, they will cease to produce sperm, and the rate of malignancy is higher. The recommendation is about a year old, if they do not go down themselves, to make a surgical procedure that will lead them to a position that increases the possibility of normal fertility.

Medications

Numerous medications can have a negative effect on the production of spermatozoa. This action is described in the package leaflet. Among other types of drugs, some antibiotics such as Nitrofuran, Erythromycin, Gentamicin are also included. In the group of drugs that cause erectile dysfunction, understandably, most antipsychotics and antidepressants are included.

Hormonal disorders

The seeds need stimulation from the pituitary hormones to produce sperm. If they are absent, production will be reduced or absent. It is important that men taking androgens (steroids) for body building, whether orally or by injection, interrupt the production of sperm-producing hormones.

Infections

Men may have infections that may be on the prostate (prostatitis), the supernumerary (epididymycosis) or the seeds (orchitis).
Viral infections of seeds after puberty can cause serious damage, even irreversible infertility. Bacterial infections or sexually transmitted diseases can cause closure of the canals. In that case, the patient has normal sperm production, but the channels under which it travels are closed.

Active bacterial and viral infections can have a negative effect on the formation or functioning of sperm. Laboratory tests should be carried out if there is a suspicion of microorganisms. They most often include sexually transmitted bolts such as Mucoplasm, Ureaplasm and Chlamydia. If antibiotics are detected, the number of spermatozoa is returned to normal. Untreated infections can permanently reduce the number of spermatozoa.

The quality of sperm can be greatly enhanced by taking care of some factors. Such are:

 1. Smoking
  Smoking and toxins of the same cause a 23% decrease in sperm concentration and a 13% decrease in sperm motility (mean of several studies). In a milder form, smoking causes an increased sperm probe with abnormal form and toxicity of seminal plasma (the fluid that ejaculates with spermatozoa).
 2. Recreational drugs
  Marijuana (cannabinoid) reduces the general number of spermatozoa, their mobility and normal morphology. It also reduces the level of hormones, primarily plasma testosterone. Cocaine, even if very rarely consumed, causes a reduction in the general number of spermatozoa, their mobility and normal morphology. These effects can be seen in men who consumed even 2 years before the semen analysis was performed. Cocaine also reduces the ability of sperm to penetrate the uterus.
  Anabolic hormones (male hormones) used to increase muscle mass and improve athletic ability prevent the formation of testosterone in the seeds that causes a significant reduction in sperm production or complete absence of it.
 3. Alcohol
  Moderate alcohol use does not affect the production of sperm. But excessive use affects the hormones, and thus the formation of sperm. Impact can also be caused if excessive use causes an inappropriate function of the liver or a lack of some nutrients.
 4. Lubricants
  Most are harmful to sperm and therefore should not be used if a family is planned.
 5. Exercise
  Stress and overweight adversely affect the number of sperm and quality. Therefore, maintaining the weight and reducing the stature with a healthy diet and exercises, has a positive effect. Aerobic trainings raise the level of testosterone, which increases the production of semen. But only if they are moderate. Men running more than 150 km a week or cyclists driving more than 80 km a week have reduced spermatogenesis.
 6. High temperatures
  Environments that increase the temperature in the seed bags should be avoided. Such is, for example, the wearing of tight lingerie that keeps the seeds close to the body, causing pressure and increased tempestuation in them, which leads to reduced sperm production. Hot baths, saunas, even laptop computers that generate heat, and are leaning in that region, can influence because even a slight increase in temperature has a negative effect on production.
 7. Vitamins and antioxidants
  Vitamin C is essential for the synthesis, development and maintenance of normal sperm. It also reduces the adhesion (agglutination) of the sperm to one another. Vitamin E reduces damage caused to free radicals. The lack of vitamin B9 (folic acid) is associated with a low concentration of spermatozoa. Zinc is important for the function of the prostate, which in turn produces part of the seminal fluid.
 8. Viagra
  It has not been proven that it affects fertility in men or that affects the concentration of sperm. But with its erectile function, it helps in sexual intercourse.

If more than one year without success partners actively try to conceive a child, then it is proposed to perform fertility control. In a man it involves an analysis of semen (semen). It is a painless method that determines the amount and quality of sperm. For analysis, a sample collected by masturbation in a sterile container (urine cup) is required.

PCOS

Polycystic ovary syndrome or PCO syndrome is the most common endocrine disorder in women of reproductive age and it is the most common cause of female infertility.

The diagnosis of this syndrome is not easy, especially in puberty when due to the immaturity of the hypothalamic pituitary axis (it regulates the menstrual cycle), menstrual cycles are often irregular.

The following disorders are characteristic of this syndrome:

 1.  Menstrual disorders:
  • amenorrhea (absence of menstruation> 3 months), oligomenorrhoea (<8 menstrual cycles during 1 year), up to episodes of heavy bleeding (menopaetry) as a result of hormonal imbalance.
 2. Insulin resistance (hyperinsulinemia) and impaired glucose tolerance such as symptoms associated with it - obesity (normal body mass), diabetes mellitus type 2, hypertension, dyslipidemia, acanthosis nigricans (usually at the back of the neck, axillary, under the breast) cardiovascular disorders.
 3.  Hyperandogenesis:
  • elevated levels of male sex hormone testosterone, androstenedione) - in the presence of 70-80% of women with this syndrome. Increased levels of these hormones lead to the appearance of hairiness on the face and body, expressed in varying degrees (hirsutism), and the appearance of acne.
 4.  Dyslipidemia (fatigue in the body):
  • elevated levels of LDL and triglycerides, and decreased levels of HDL.
   In order to diagnose PCOS, hormonal analyzes (to prove hormone imbalance), glucose tolerance (OGTT) and blood insulin levels are required to prove ultrasound of ovarian cysts (polycystic ovary criteria are present at 12 and more cysts with a size of 2-9 mm and increased volume of the ovary itself).
   The choice of therapy depends on the severity of the symptoms and consists of:
  • Reducing body weight
  • Physical activity
  • Hormone therapy
  • And last the operating treatment.