Намалена плодност, односно инфертилитет означува невозможност на забременување во текот на една година при  сексуални односи без заштита. Се смета дека во денешно време приближно  секој седми пар се соочува со проблеми на неплодност.

Доколку жената на возраст до 35 години во текот на една година, а жената над 35 години во текот на шест месеци, не забремени при сексуални односи без заштита се препорачува да се обрати кај лекар. Се смета дека причините за неплодноста се 45% кај мажите, 45% кај жените и 10% се непознати причини кај двајцата, односно кај мажот и кај жената.

Потребно е да знаете:

Доколку женатa до 35-тата год. редовно одела на гиниколошки прегледи шансите за забременување се неколу пати поголеми.

baby

Центарот за ин витро оплодување ГИНЕКОМЕДИКА - Скопје,  применувајќи ги најновите достигнувања во науката и технологијата  ги нуди следниве услуги: